Bezpiecznie

Poczucie bezpieczeństwa budowane w pierwszych latach życie to fundament dla dalszego rozwoju Dzieci w szkole i okresie dojrzewania. W ciągu pierwszych 2 lat życia kształtowanie zaufania do świata spoczywa na barkach rodziców. Kiedy Dziecko zaczyna chodzić do przedszkola, potrzebuje uporządkowania, zrytualizowania swojego dnia oraz niezmienności opiekunów.

Właśnie dlatego:
  • stawiamy na stałą kadrę,
  • dzieci mają ustalony, niezmienny plan dnia,
  • dbamy o rozwój umiejętności społecznych Maluszkowiczów, co pozytywnie wpływa na atmosferę w grupie.
Niezmiernie istotne jest również obiektywnie pojęte bezpieczeństwo Dzieci w obiekcie i ich prywatność.

Żeby to zapewnić:
  • sale i plac zabaw są monitorowane,
  • nie udostępniamy w Internecie wizerunku Maluszkowiczów,
  • zdjęcia Dzieci są dostępne tylko dla Rodziców po zalogowaniu,
  • ściśle przestrzegamy zasad odbierania dzieci przez osoby uprawnione,
  • pomieszczenia i obiekt spełniają najwyższe standardy BHP, P-poż i Kuratorium Oświaty.
 
Maluszkowo Przedszkole Niepubliczne ul. Złota 47 80-297 Banino tel.: 58 681 08 55
Używamy ciasteczek, tak jak wszyscy.