Maluszkowo Przedszkole Niepubliczne ul. Złota 47 80-297 Banino tel.: 58 681 08 55