Prywatne Przedszkole w Baninie

Fundusze Unijne

Stworzone przez nas projekty edukacyjne dla dzieci w wieku przedszkolnym zostały pozytywnie ocenione i uzyskały współfinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (POKL) w ramach priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, działanie: 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty.

Dzięki temu możemy Państwu zaoferować współfinansowane z funduszy unijnych miejsca w następujących projektach:

1. „Przygotowanie przedszkolne od stresu wolne” – program dla „zerówki”

Zapraszamy Dzieci, które od 1 września 2014 obowiązane są do zrealizowania przygotowania przedszkolnego czyli tzw. „zerówki” (urodzone w roku 2009 i drugiej połowie roku 2008).

W ramach miesięcznej opłaty w wysokości 211,50 zł zapewnione są w projekcie:

zajęcia opiekuńczo wychowawcze w godzinach 7.30 – 16.30 przez cały rok szkolny

(bez przerw na ferie świąteczne, zimowe i wielkanocne)

– realizacja podstawy programowej dla 5 i 6 latków

– zajęcia języka angielskiego 3 razy w tygodniu

– warsztaty plastyczne 3 razy w tygodniu

– zajęcia muzyczne i rytmiczne 2 razy w tygodniu

– warsztaty komputerowe

– bezpłatna indywidualna opieka logopedy

2. „ Akademia odkrywców, wiedzy zdobywców”– program dla 4-latków

Zapraszamy Dzieci z rocznika 2010 do udziału w zajęciach w ramach tego projektu.

W ramach miesięcznej opłaty w wysokości 262,50 zł zapewnione są w projekcie:

zajęcia opiekuńczo wychowawcze w godzinach 7.30 – 16.30 przez cały rok szkolny

(bez przerw na ferie świąteczne, zimowe i wielkanocne)

– realizacja podstawy programowej dla 4 latków

– zajęcia języka angielskiego 2 razy w tygodniu

– bezpłatna indywidualna opieka logopedy

– zajęcia gimnastyki korekcyjnej 2 razy w tygodniu

– uczestnictwo w warsztatach „Klubu Odkrywców” 4 razy w tygodniu

– bezpłatne podręczniki

– brak wpisowego

3. „Przedszkole małe, ale wspaniałe przez cały dzień” – program dla 3 latków

Zapraszamy Dzieci z rocznika 2011 do udziału w zajęciach w ramach tego projektu.

W ramach miesięcznej opłaty w wysokości 261,00 zapewnione są w projekcie:

zajęcia opiekuńczo wychowawcze w godzinach 7.30 – 16.30 przez cały rok szkolny

(bez przerw na ferie świąteczne, zimowe i wielkanocne)

– realizacja podstawy programowej dla 3 latków

– zajęcia języka angielskiego 2 razy w tygodniu

– warsztaty plastyczne 2 razy w tygodniu

– zajęcia muzyczne 2 razy w tygodniu

– warsztaty komputerowe 2 razy w tygodniu

– bezpłatna indywidualna opieka logopedy

– bezpłatne podręczniki

– całodzienne wyżywienie

– brak wpisowego

Liczba miejsc ograniczona.

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt osobisty i/lub telefoniczny 58-681-08-55.

Copyright 2009 by Prywatne Przedszkole w Baninie
Porady dla webmasterów - ITPorady.pl