Prywatne Przedszkole w Baninie

Zajęcia

W Maluszkowie kładziemy nacisk na solidne podstawy: zasady dobrego wychowania, poprawną polszczyznę, prawidłową wymowę, właściwą postawę ciała i sprawność fizyczną, koordynację ruchową – jednym słowem: wszechstronny rozwój Dziecka.

ZAJĘCIA PODSTAWOWE.

Codziennie prowadzimy:

 • Zajęcia dydaktyczne-  realizacja podstawy programowej MEN dostosowana do wieku i umiejętności  poszczególnych etapach rozwoju; doskonalenie syntezy i analizy wzrokowo – słuchowej

 • Zajęcia ruchowe – gimnastyka ogólnorozwojowa

 • Zajęcia grafomotoryczne  – usprawnianiue  motoryki małej i dużej przez plastykę, klocki, układanki, puzzle itp.

 • Zajęcia wychowawcze – nauka grzecznych słówek, czynności samoobsługowych i higienicznych, dobrego zachowania
 • Zajęcia na świeżym powietrzu- aktywność w formie spaceru lub zabawy na podwórku, a w przypadku złej pogody- zabawa w piaskownicy w ogrodzie zimowym lub gimnastyka przy muzyce na sali gimnastycznej

ZAJĘCIA DODATKOWE

Zajęcia dodatkowe mają na celu wszechstronny rozwój dzieci poprzez oddziaływanie na różne zmysły i doskonalenie różnych umiejętności. Prowadzone są w grupach wiekowych, dostosowanych do terminów zajęć podstawowych lub szkolnych oraz poziomu umiejętności uczestników.

 1. język angielski: według programów odpowiednich dla danego wieku; poznawanie niektórych treści podstawy programowej z użyciem języka angielskiego oraz zastosowanie go w czynnościach codziennych. Żyrafki- 1 raz w tygodniu; Biedronki – 2 razy w tygodniu; Stokrotki – 3 razy w tygodniu; Jagody – 5 razy w tygodniu

 2. warsztaty plastyczne –nauka rysunku, origami, ceramika, kreacja, plastelina, ciastolina, piaskolina. Realizacja programu przygotowanego specjalnie dla Maluszkowa. Zajęcia 2 razy w tygodniu

 3. Warsztaty muzyczne– umuzykalnianie inspirowane metoda Edwina Gordona, nauka piosenek, nauka gry na instrumentach. Realizacja programu zajęc muzycznych przygotowanego specjalnie na potrzeby naszej placówki przez pedagogów i muzyków. Zajęcia odbywają się 2 razy w tygodniu dla każdej z grup oraz dodatkowo w tzw. tygodniach muzycznych- codziennie.

 4. rytmika i taniec – nauka rytmu, ruchu przy muzyce, poznawanie podstaw tańca klasycznego, nauka podstawowych kroków i układów tanecznych. Zajęcia 1 raz w tygodniu prowadzone przez profesjonalnych instruktorów tańca.

 5. gimnastyka korekcyjna – zajęcia ruchowe usprawniająco -korygujące ze szczególnym uwzględnieniem kształtowania prawidłowej postawy stojącej i siedzącej, usprawnienia mieści posturalnych i korekcji wad rozwojowych. Zajęcia dla każdej grupy prowadzone 2 razy w tygodniu przez trenera gimnastyki korekcyjnej.

 6. warsztaty komputerowe –oswajanie z komputerem, gry i zabawy logiczne, doskonalenie spostrzegawczości i sprawności manualnej, układanie puzzli, nauka literek i cyferek. Realizacja autorskiego programu zajęć dodatkowych komputerowych. Zajęcia 2 razy w tygodniu.

  ZAJĘCIA INDYWIDUALNE

 7. Zespół wczesnego wspomagania rozwoju dziecka – zajecia z pedagogiem, psychologiem, oligogrenopedagogiem, logopedą, terapeutą zajęciowym, rehabilitantem dla dzieci z orzeczeniem o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju

 8. TSR – terapia skoncentrowana na rozwiazania; zajecia z psychologiem, indywidualnie lub rodzinnie w zalęzności od potrzeb

 9. Zajęcia wyrównawcze – zajęcia z olinofrenopedagogiem przy dysgrafii, dysleksji i innych kłopotach w nauce

 10. Trening personalny – zajęcia doskonalące z trenerem personalnym

Copyright 2009 by Prywatne Przedszkole w Baninie
Porady dla webmasterów - ITPorady.pl