Prywatne Przedszkole w Baninie

Roczny plan pracy

BLOK LETNI

Praca według letniego rozkładu dnia ze szczególnym naciskiem na gry i zabawy na świeżym powietrzu ( przed i po południu)

czerwiec

motyw przewodni: wszystko o lecie

tematy z podstawy programowej:

 • nauka samodzielnego organizowania czasu wolnego
 • nauka dzielenia zdań na wyrazy, wyrazów na sylaby
 • nauka hymnu

ważne daty:

1 czerwca Dzień Dziecka

9 czerwca Dzień Przyjaciela

21 czerwca Święto Muzyki

22 czerwca powitanie lata

23 czerwca Dzień Ojca

lipiec

motyw przewodni: „wakacjada”

tematy z podstawy programowej: brak

ważne daty:

1-10 lipca turnus taneczny

11-20 lipca turnus językowy

21-30 lipca turnus plastyczny

sierpień

motyw przewodni: „wakacjada”

tematy z podstawy programowej: brak

ważne daty:

1-10 sierpnia turnus taneczny

11-20 sierpnia turnus językowy

21-30 sierpnia turnus plastyczny

wrzesień

motyw przewodni: zapraszamy do pracy

tematy z podstawy programowej:

 • ustalenie i przypomnienie reguł obowiązujących w przedszkolu i świecie dorosłych
 • zapoznanie z nowymi koleżankami i kolegami
 • ustalenie planu dnia
 • nauka czynności higienicznych- dziecko umie poprawnie umyć się i wytrzeć oraz umyć zęby
 • usprawnianie ruchowe
 • nauka zwrotów grzecznościowych
 • nauka obdarzania uwagą dzieci i dorosłych, aby rozumieć to, co mówią i czego oczekują
 • grzecznie zwraca się do innych w domu, w przedszkolu, na ulicy;

ważne daty:

22 września pożegnanie lata

23 września powitanie jesieni

  BLOK PRZEJŚCIOWY

Praca według przejściowego rozkładu dnia ze szczególnym naciskiem na wycieczki i wizyty oraz zabawą na dworze, wprowadzenie nauki wierszyków oraz klubu czytelnika, a także zajęć dodatkowych.

październik

motyw przewodni: świat zwierząt

tematy z podstawy programowej:

 • nauka współdziałania w zabawach i w sytuacjach zadaniowych
 • nauka o zwierzętach jakie gdzie żyją co jedzą itp.

  nauka współdziałania w grupie – dziecko wie, że nie należy chwalić się bogactwem i nie należy dokuczać dzieciom, które wychowują się w trudniejszych warunkach, a także, że nie należy wyszydzać i szykanować innych;

 • nauka o zwierzętach jakie gdzie żyją co jedzą itp.
 • nauka zmian jakie zachodzą w świecie zwierząt i roślin w poszczególnych porach roku
 • rozpoznawanie i nazywanie zjawisk atmosferycznych charakterystycznych dla poszczególnych pór roku – dziecko podejmuje rozsądne decyzje i nie naraża się na niebezpieczeństwo wynikające z pogody, np. nie stoi pod drzewem w czasie burzy, nie zdejmuje czapki w mroźną pogodę
 • nauka samodzielnego ubierania się i rozbierania
 • nauka utrzymywania porządku

ważne daty:

14 października Dzień Edukacji – pasowanie

31 października jesienna zabawa (haloween)

wycieczki i wizyty:

wycieczka do ZOO

wycieczka do Oceanarium w Gdyni / lekcja edukacyjna w Oceanarium

listopad

motyw przewodni: wszystko o jesieni

tematy z podstawy programowej:

 • nauka słuchania ze zrozumieniem
 • nauka opowiadania
 • nauka zapamiętywania co jest na obrazkach
 • nauka zachowania na uroczystościach- koncerty, kina teatry
 • nauka budowania z klocków i tworzenia kompozycje z różnorodnych materiałów (np. przyrodniczych), ma poczucie sprawstwa („potrafię to zrobić”) i odczuwa radość z wykonanej pracy
 • orientacja w przestrzeni – dziecko rozróżnia stronę lewą i prawą, określa kierunki i ustala położenie obiektów w stosunku do własnej osoby, a także w odniesieniu do innych obiektów

ważne daty:

25 listopada Dzień Pluszowego Misia

29 listopada zwyczaje Andrzejkowe

wycieczki i wizyty:

wycieczka do kina

wycieczka do teatru

BLOK ZIMOWY

Praca według zimowego rozkładu dnia ze zwiększoną liczbą zajęć dodatkowych i spacerami lub gimnastyką przy otwartym oknie, wprowadzenie nauki piosenek, dodanie zajęć komputerowych, uruchomienie kącika teatralnego, kącika kuchcika i kącika konstruktora

grudzień

motyw przewodni: tradycje i zwyczaje Bożonarodzeniowe

tematy z podstawy programowej:

 • nauka właściwego zachowania przy stole
 • nauka nakrywania do stołu i sprzątania ze stołu
 • nauka śpiewania piosenek
 • nauka dostrzegania zmiany dynamiki, tempa, i wysokości dźwięku
 • tworzenie muzyki korzystając z instrumentów perkusyjnych
 • w skupieniu słucha muzyki w tym muzyki poważnej

ważne daty:

4 grudnia Barbórka

6 grudnia Mikołajki

23 grudnia Wigilia w Maluszkowie

styczeń

motyw przewodni: wszystko o zimie

tematy z podstawy programowej:

 • nauka wypowiadania się przez środki plastyczne
 • nauka rysowania pod dyktando (np. narysuj kółko w lewym górnym rogu)
 • nauka rysowania szlaczków
 • nauka czasu- godziny, dni, pory roku, lata itp.
 • nauka pomiaru długości (stopki itp.)

ważne daty:

21 stycznia Dzień Babci

22 stycznia Dzień Dziadka

luty

motyw przewodni: w zdrowym ciele zdrowy duch

tematy z podstawy programowej:

 • nauka zasad zdrowego żywienia
 • nauka dostrzegania związku pomiędzy chorobą a leczeniem
 • dziecko wie, że nie może samodzielnie zażywać lekarstw i stosować środków chemicznych
 • nauka urządzeń technicznych gospodarstwa domowego

ważne daty:

2 luty Dzień Świszcza

9 luty Dzień pizzy

14 luty Walentynki

16 luty Tłusty Czwartek

17 luty Dzień kota

21 luty Ostatki

marzec

motyw przewodni: tradycje i zwyczaje Wielkanocne

tematy z podstawy programowej:

 • nauka przewidywania skutków czynności manipulacyjnych na przedmiotach (wnioskowanie o wprowadzonych i obserwowanych zmianach
 • nauka łączenia przyczyn ze skutkiem- przewidywanie
 • nauka grupowania, klasyfikowania obiektów i formułowania uogólnień typu te są podobne, a te są inne
 • odgrywanie ról w dziecięcych przedstawieniach

ważne daty:

8 marca Dzień Kobiet

10 marca Dzień Mężczyzn

21 marca witamy wiosnę

22 marca Dzień Lasu

  BLOK PRZEJŚCIOWY

Praca według przejściowego rozkładu dnia ze szczególnym naciskiem na wycieczki i wizyty oraz zabawą na dworze

kwiecień

motyw przewodni: wszystko o wiośnie

tematy z podstawy programowej:

 • nauka o sytuacjach zagrożenia i gdzie się zwracać o pomoc
 • poznawanie zagrożeń wynikających ze świata ludzi, zwierząt, roślin i unikania ich
 • nauka dodawania i odejmowania
 • nauka ustalania liczebności zbiorów

ważne daty:

5 kwietnia Wielkanoc w Maluszkowie

12 kwietnia Dzień czekolady

22 kwietnia Dzień Ziemi

29 kwietnia Dzień Tańca

wycieczki i wizyty:

wycieczka na przedstawienie taneczne (balet)

przedstawienie muzyczne/ koncert

maj

motyw przewodni: moja rodzina

tematy z podstawy programowej:

 • nauka bezpiecznego poruszania się po drogach
 • nauka korzystania z różnych środków transportu
 • nauka opowiadania o rodzinie (imiona, kto gdzie pracuje itp.)
 • nauka przedstawiania się – dziecko podaje swoje imię, nazwisko i adres zamieszkania; wie, komu można podawać takie informacje
 • nauka gdzie mieszka kraj, ulica itp.

ważne daty:

4 maj Dzień Strażaka i Kominiarza

12 maj Dzień Pielęgniarek

18 maj Dzień Muzeów

20 maj Dzień Morza

21 maj Dzień Kosmosu

26 maj Dzień Matki

wycieczki i wizyty:

wyprawa na Hel / wizyta w gospodarstwie

wycieczka statkiem, koleją, autobusem

wizyta w muzeum

Copyright 2009 by Prywatne Przedszkole w Baninie
Porady dla webmasterów - ITPorady.pl