Prywatne Przedszkole w Baninie

Organizacja

Zajęcia prowadzimy w 5 grupach – 2 młodszych i 3 starszych:

  1. Żabki ( 2,5 – 3 latki ) – grupa „przed przedszkolna” – wprowadzenie w świat zabawy z rówieśnikami, nauka samodzielności i zabawy w grupie, wdrażanie zasad dobrego wychowania, poznawanie pierwszych pojęć przestrzennych , kolorów, liczb, dni tygodnia itp., usprawnianie motoryki. Liczebność 10-12 dzieci.

  2. Żyrafki ( 3 – 3,5 latki) – grupa przedszkolna początkująca – wprowadzenie  zajęć dydaktycznych, nauka samodzielności i współdziałania w grupie, wdrażanie wspólnie ustalonych reguł i zasad zachowania, poznawanie nowych pojęć przestrzennych, kształtów, pór roku, określeń czasu, usprawnianie pamięci oraz motoryki ciała. Liczebność 12 – 15 dzieci.

  3. Biedronki ( 4 latki) – grupa przedszkolna  – prowadzenie  zajęć dydaktycznych, doskonalenie samodzielności i współdziałania w grupie, poznawanie nowych pojęć, kształtów, zjawisk przyrodniczych, związków przyczynowo- skutkowych, różnych technik plastycznych, faktur, materiałów itp., usprawnianie pamięci oraz motoryki ciała. Liczebność ok. 15 dzieci.

  4. Stokrotki ( 5 katki )  – grupa przedszkolna starsza –  wprowadzenie  nowych pojęć, liczb, liter drukowanych, nauka pracy nad projektami w grupie, wdrażanie nowych sposobów poznawania otaczającego świata, usprawnianie grafomotoryki, analizy i syntezy wzrokowo – słuchowej. Liczebność ok 15 dzieci.

  5. Jagody ( 6 latki) -grupa tzw. „zerówkowa” – realizacja podstawy programowej przewidzianej dla dzieci w „zerówce”, poznawanie liter pisanych, nauka czytania, podstawy pojęc matematycznych, nauka liczenia w zakresie do 20, bogata oferta zajęć dodatkowych. Liczebność 10- 12 dzieci.
  6. Zespół wczesnego wspomagania rozwoju dziecka – Maluszkowo prowadzi także zespół wczesnego wspomagania dziecka dla dzieci w wieku 3 -6 lat w szerokim zakresie – począwszy od wspomagania mowy, przez wspomaganie ruchowe do intelektualnego
Copyright 2009 by Prywatne Przedszkole w Baninie
Porady dla webmasterów - ITPorady.pl