Prywatne Przedszkole w Baninie

Metody pracy

Maluszkowicze codziennie dostarczają nam pomysłów i inspiracji do pracy. Nasze podstawowe założenia to:

  • ciągła, uważna obserwacja realizowana dzięki niewielkiej liczbie podopiecznych (grupa 10-12 osobowa pod opieką 2 wychowawców) oraz okresowo przeprowadzanym ewaluacjom w oparciu o zasady assesment center

  • zindywidualizowane podejście do procesu poznawania i edukacji każdego dziecka (zasada paceing and leeding)

  • dostarczanie różnorodnych bodźców słuchowych, wzrokowych i dotykowych w funkcji poznawczej jednego tematu

  • praca w blokach tematycznych – projektach pozwalająca na wszechstronne poznanie i utrwalenie tematu

  • korzystanie z łatwości uczenia się dzieci od dzieci i przez obserwację (okresowe łączenie dzieci młodszych i starszych)

  • rozwój poprzez wszechstronne warsztaty plastyczne, muzyczne, taneczne

Dzięki takiemu podejściu Maluszkowicze harmonijnie i kompleksowo się rozwijają i szybko uczą.

Zajęcia muzyczne, plastyczne i komputerowe prowadzone są w oparciu o autorski program przygotowany wyłącznie dla nas przez specjalistów, którzy są nie tylko teoretykami, ale przede wszystkim praktykami. W przygotowaniu własny program zajęć języka angielskiego i edukacji przedszkolnej.

Copyright 2009 by Prywatne Przedszkole w Baninie
Porady dla webmasterów - ITPorady.pl