Prywatne Przedszkole w Baninie

Kinezjologia Edukacyjna

KINEZJOLOGIA EDUKACYJNA

Kinezjologia Edukacyjna, której twórcą jest dr Paul Dennison, jest metodą wspierania naturalnego rozwoju człowieka, bez względu na jego wiek, poprzez różne ćwiczenia ruchowe. Dr Dennison na bazie różnych dziedzin nauki, między innymi kinezjologii stosowanej i behawioralnej, psychologii, pedagogiki, Programowania Neurolingwistycznego, akupunktury, optometrii, anatomii, fizjologii, neurologii stworzył metodę wspierającą proces uczenia.
Kinezjologia Edukacyjna wykorzystuje proste ćwiczenia fizyczne opracowane w taki sposób aby zintegrować pracę ciała i umysłu. Gdy mózg jest w stanie równowagi, ożywają naturalne mechanizmy, przywracające harmonię funkcjonowania. Ćwiczenia Gimanstyki Mózgu® są wstępem do Kinezjologi Edukacyjnej. Składaja się one z ruchów, które wykonują dzieci w pierwszych latach życia niezbędnych dla rozwoju koordynacji oczu, uszu, rąk i całego ciała. Dzięki ćwiczeniom Gimnastyki Mózgu® wszystkie części mózgu włączają się i mogą ze sobą współpracować.

Celem metod Kinezjologicznych jest:
aktywizacja mechanizmów naturalnego rozwoju
wykorzystanie naturalnych możliwości uczenia się (naturalnych koordynacji i nawyków)
integracja funkcji półkul mózgowych
integracja funkcji poziomów rozwoju mózgu
rozwój ruchowy, emocjonalny i intelektualny

Stosowanie tej metody pozwala na:
wzrost rozumienia,
poprawienie zdolności organizacyjnych,
usprawniają percepcję wzrokowo ruchową i słuchowo ruchową,
poprawienie pamięci długo i krótkoterminowej,
wzmocnienie koordynacji i współpracy półkul mózgowych,
ułatwiają rozwój abstrakcyjnego myślenia,
wspomagają pozytywne nastawienie i równowagę emocjonalną.
Jest to metoda, która poprawia efektywność uczenia poprzez wzrost koncentracji, podniesienie motywacji, poprawienie koordynacji ruchowej, usprawnienie wzroku (rozszerzenie pola widzenia i poprawę ruchomości oczu).

Copyright 2009 by Prywatne Przedszkole w Baninie
Porady dla webmasterów - ITPorady.pl