Metody pracy

Do tego, żeby nauczyć Dzieci wszystkiego, co najważniejsze, niezbędna jest zorganizowana praca. Maluszkowicze, dzięki swoim indywidualnym i niepowtarzalnym cechom codziennie dostarczają nam pomysłów i inspiracji do pracy. Chcąc dać Im to, co najlepsze, w naszej pracy kierujemy się następującymi założeniami:
  • praca w małych grupach (10-12 Dzieci na 2 opiekunów) - umożliwia dokładną obserwację i zapewnia bezpieczeństwo,
  • indywidualne podejście do procesu poznawania i edukacji każdego Maluszkowicza,
  • dostarczanie różnorodnych bodźców słuchowych, wzrokowych i dotykowych przy poznawaniu nowego tematu,
  • praca w okresach tematycznych - pozwala na poznanie i utrwalenie tematu za pomocą różnych zajęć, np. muzycznych, plastycznych,
  • integracja między grupami - wywiera pozytywny wpływ nie tylko na rozwój społeczny, ale też pozawala Dzieciom uczyć się od siebie nawzajem,
  • wszechstronna edukacja - realizowane poprzez warsztaty muzyczne, taneczne, plastyczne, sportowe, językowe i inne.
Dzięki takiemu podejściu Maluszkowicze rozwijają się harmonijnie i kompleksowo oraz szybko uczą. Zajęcia muzyczne, plastyczne, komputerowe i językowe dla naszych Przedszkolaków prowadzone są w oparciu o autorskie programy przygotowany wyłącznie dla nas przez specjalistów, którzy są nie tylko teoretykami, ale przede wszystkim praktykami w swoich dziedzinach.
 
Maluszkowo Przedszkole Niepubliczne ul. Złota 47 80-297 Banino tel.: 58 681 08 55
Używamy ciasteczek, tak jak wszyscy.