Co nas wyróżnia?

Każde przedszkole ma swoją specyfikę, swoje zalety.

Co wyróżnia i dlaczego warto wybrać Maluszkowo?

Doświadczona kadra i zajęcia specjalistyczne

Nasz zespół tworzą nauczyciele edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej, logopedzi, pedagodzy i pedagodzy specjalni, terapeuci SI, zajęciowi i TUS, instruktorzy gimnastyki korekcyjnej, judo, rytmiki i tańca oraz fizjoterapeuta i psycholog.

W Maluszkowie solidne podstawy uzupełniamy o nowoczesne metody edukacyjne i elastyczne podejście do dzieci, stale podnosząc kompetencje kadry i inwestując w infrastrukturę, sprzęt i pomoce dydaktyczne.

Stabilność i elastyczność cenowa

Wiemy jak ważna jest dla planowania domowego budżetu w dzisiejszych czasach przewidywalność i stabilność cenowa. Dlatego w Maluszkowie zawieramy umowy, które obowiązują przez cały okres pobytu dziecka w przedszkolu. Dzięki temu cena nie ulega zmianie (podwyżce) co roku i Rodzice mogą planować swój budżet na kolejne 2,3, a nawet 4 lata.

Dodatkowo pomyśleliśmy także o tych z Państwa, którzy nie pracują i chcieliby, by dziecko jedynie przez część dnia korzystało z przedszkola, o tych którzy chcą i mogą odbierać dzieci wcześniej lub potrzebują dłuższej opieki dla swoich pociech. Umożliwiają to elastyczne pakiety czytaj więcej 

Dla rodzeństw oraz dla znajomych i przyjaciół przygotowaliśmy specjalny program zniżkowy „rodzina i przyjaciele” czytaj więcej 

Bezpieczeństwo

Poczucie bezpieczeństwa budowane w pierwszych latach życie to fundament dla dalszego rozwoju Dzieci w szkole i okresie dojrzewania. W ciągu pierwszych 2 lat życia kształtowanie zaufania do świata spoczywa na barkach rodziców. Kiedy Dziecko zaczyna chodzić do przedszkola, potrzebuje uporządkowania, zrytualizowania swojego dnia oraz niezmienności opiekunów.

Właśnie dlatego:
 • stawiamy na niezmienny trzon kadry pedagogicznej,
 • dzieci mają ustalony, niezmienny plan dnia,
 • dbamy o rozwój umiejętności społecznych Maluszkowiczów, co pozytywnie wpływa na atmosferę w grupie.
Niezmiernie istotne jest również obiektywnie pojęte bezpieczeństwo Dzieci w obiekcie i ich prywatność.

Żeby to zapewnić:
 • sale i plac zabaw są monitorowane, a monitoring wizyjny jest dostępny dla rodziców online
 • nie udostępniamy w Internecie wizerunku Maluszkowiczów,
 • zdjęcia Dzieci są dostępne tylko dla Rodziców po zalogowaniu,
 • ściśle przestrzegamy zasad odbierania dzieci przez osoby uprawnione,
 • pomieszczenia i obiekt spełniają najwyższe standardy BHP, P-poż i Kuratorium Oświaty.

Małe grupy, kameralna i przyjazna atmosfera

Zgodnie z obowiązującym w Polsce przepisami wielkość grupy w przedszkolu to 25 dzieci. Spróbujcie sobie wyobrazić chociażby upilnowanie takiej grupy podczas zabawy. Co więcej, ta liczba nie zmniejsza się w trakcie zajęć edukacyjnych, muzycznych czy ruchowych. Wydaje się nierealne? Może i tak, ale jest często spotykane i to nie tylko w publicznych placówkach. Liczebność grup w Maluszkowie to 12-15 dzieci, pod opieką 2 osób dorosłych. Czy to duża różnica? Odpowiedź pozostawimy czytelnikowi.

Maluszkowo to przedszkole kameralne. Dzięki temu cała kadra zna wszystkie Dzieci i odwrotnie. To sprawia, że relacja między Maluszkowiczami, a "Wujkami" i "Ciociami" jest bardzo autentyczna. Rodzice w naszym przedszkolu również nie są anonimowi, dzięki czemu aktywnie uczestniczą w życiu przedszkolnym swojego dziecka.

Rekrutacja ciągła czyli ułatwiona aklimatyzacja

Proces aklimatyzacji jest kluczowy zarówno dla przyszłych przedszkolaków jak i ich rodziców. Dlatego do tzw. „adaptacji” w przedszkolu podchodzimy indywidualnie. Podczas rozmowy rekrutacyjnej ustalamy z rodzicami ile czasu chcemy przeznaczyć na okres aklimatyzacji. Zwyczajowo jest to od 7 do 28 dni, podczas których dziecko przebywa w przedszkolu w skróconym czasie i stopniowo przyzwyczaja się do nowego otoczenia. Pozwala to znacząco zredukować obawy związane z nową sytuacją i ograniczyć lęk separacyjny.

Żeby uniknąć stresu, który powodowany jest u dzieci jednoczesną aklimatyzacją często całej grupy (jak wiemy dzieci są bardzo empatyczne i jeśli jedno tęskni za domem i płacze, to najczęściej udziela się to pozostałym), zapisy prowadzimy przez cały rok. Dzięki temu w jednym momencie w grupie znajduje się najczęściej tylko jeden nowy Przedszkolak. Umożliwia to jeszcze bardziej indywidualne podejście nauczyciela, a atmosfera w grupie, którą odczuwa jest pełna zgrania, wzajemnej życzliwości i dobrej zabawy. Czytaj więcej

Wysoki poziom edukacji czyli nauka wielozmysłowa, projektowa oraz

 zabawy, wycieczki i imprezy

Od początku stawiamy na wysoki poziom edukacji. Dlatego realizujemy autorski, rozszerzony program nauczania. Podstawę programową uzupełniliśmy o wiedzę ogólną o planecie i kosmosie, trochę geografii i historii, świecie, a także o szeroko pojętą edukację artystyczną.

Kładziemy duży nacisk na to, żeby nasi podopieczni nie tylko dowiadywali się dużo, ale też doświadczali jeszcze więcej. To założenie realizujemy przez częste organizowanie wycieczek. Zimą odwiedzamy parki nauki, teatry i muzea. Latem, w pełni korzystając z pogody, jeździmy dalej i zwiedzamy słynne atrakcje przyrodnicze oraz place zabaw na świeżym powietrzu.

Chcąc zaangażować wszystkie zmysły dziecka do zgłębiania danego tematu organizujemy kąciki kuchcika, a tematy danego miesiąca podsumowujemy podczas zabaw tanecznych, konkursów lub projektów plastycznych.

Organizujemy też cykliczne spotkania w formie warsztatów, w trakcie których całe rodziny wspólnie realizują projekty. Są to na przykład ozdoby świąteczne, upominki na dzień Mamy, Taty, Babci czy Dziadka. Późniejszy poczęstunek, jest idealną okazją dla rodziców do wzajemnego poznania się i wspólnego spędzenia czasu.

Aktywność na świeżym powietrzu i zajęcia „pod chmurką”

Jako jedyne przedszkole w Baninie dysponujemy ogrodem pełnym drzew, krzewów i kwiatów, a nasi podopieczni mogą korzystać z placu zabaw, torów wodnych, piaskownicy i terenów trawiastych. Kolejną korzyścią z posiadania ogrodu jest to, że Maluszkowicze mogą na własne oczy, przez cały rok obserwować zmiany zachodzące w przyrodzie. Drzewa zapewniają nam też cień, w którym można się schronić przed upałem.

Zajęcia ruchowe

Rola aktywności ruchowej w rozwoju Dziecka jest ogromna. Ruch wpływa nie tylko na jego umiejętności fizyczne, ale jest też polem do rozwoju kompetencji społecznych. Rozwój tak zwanych podstawowych umiejętności motorycznych bezpośrednio oddziałuje na kształtowanie się umiejętności poznawczych, czyli najprościej rzecz ujmując - myślenia. Nie wierzysz? Napisz do nas maila, wyślemy badania.

Właśnie dlatego, wśród zajęć w Maluszkowie, bardzo dużą część stanowią te ruchowe. Codziennie prowadzimy gimnastykę poranną przy muzyce (z elementami tanecznymi), 2 razy w tygodniu gimnastykę korekcyjno-usprawniającą z elementami integracji sensorycznej, judo oraz zajęcia taneczne i rytmikę. Wierzymy, że wśród przedszkoli w Baninie zapewniamy najwięcej ruchu wszystkim naszym podopiecznym.

Konsultacje dla rodziców

Rodzicielstwo to piękna sprawa, dająca mnóstwo satysfakcji. Jest to jednak też ciężka praca. Chcąc ułatwić ten okres rodzicom, a Dzieciom zapewnić możliwie najlepsze warunki dla rozwoju, organizujemy nieodpłatne konsultacje ze specjalistami. W ten sposób nie tylko ustalamy wspólny plan pracy zapewniający spójność środowiska domowego i pozadomowego, ale też wspieramy rodziców w trudnych chwilach i rozwiewamy ich wątpliwości odnośnie rozwoju Maluszkowiczów.

14 lat doświadczenia w Baninie

1 września 2009 roku na mapie Banina pojawił się Niepubliczny Punkt Przedszkolny Maluszkowo. Od tego momentu minęło już ponad 14 lat. W tym czasie dokonaliśmy wielu zmian, jednak jedno pozostało stałe: najważniejsi dla nas są Maluszkowicze, którzy mają czuć się w przedszkolu jak u Cioci i Wujka. To co się zmieniło na przestrzeni lat przeczytacie w poniższym krótkim zarysie historii.

Początki

W pierwszym roku istnienia naszego przedszkola w Baninie budynek składał się z 2 sal, szatni i jadalni, w których uczyła się i bawiła jedna grupa Przedszkolaków. Już wtedy zapoczątkowaliśmy obecne do dziś tradycje, takie jak regularne wycieczki i spotkania z Maluszkowiczami i rodzicami. W kolejnym roku rozpoczęliśmy modernizację obiektu. Pierwszą częścią, która została jej poddana był plac zabaw.

Rozwój i rozbudowa

W 2011 roku wciąż rosnąca liczba Maluszkowiczów sprawiła, że konieczne było zwiększenie powierzchni przedszkola. Powstała więc "duża sala", w której prowadzimy zajęcia ruchowe, muzyczne i sportowe oraz organizujemy przedstawienia dla rodziców. W tym samym roku przekształciliśmy się też w Niepubliczne Przedszkole Maluszkowo.

Zapewnienie Najmłodszym i ich rodzicom jak najciekawszego spędzenia okresu przedszkolnego było i jest dla nas bardzo ważnym zadaniem. Rosnąca liczba chętnych była potwierdzeniem słuszności tego kierunku, a nas to tylko zachęcało. Z tego powodu z roku na rok organizowaliśmy (i wciąż organizujemy) coraz więcej wydarzeń na miejscu i wycieczek w coraz to nowe miejsca.

Po 3 latach wielu Maluszkowiczów ukończyło pierwszy etap edukacji i poszło do szkoły. Oczywiście ich miejsce zajęli kolejni i, co nas cieszy najbardziej, ich młodsze rodzeństwa. To sprawiło, że w 2013 rozpoczęliśmy budowę kolejnej części, która od 2014 do dziś pełni rolę szatni. Rok później oddaliśmy do użytku piętro nad dużą salą i szatnią.

Historia najnowsza

Od 14 lat obserwujemy zmieniające się potrzeby Dzieci i rodziców. Ponadto w tym czasie nieustannie wyciągamy wnioski ze zbieranych doświadczeń. To wszystko sprawiło, że w ostatnich latach również wprowadziliśmy nowe elementy do naszej działalności, a przede wszystkim rozwinęliśmy te, które od początku cieszyły się powodzeniem.

Wydarzenia wspólne z rodzicami okazały się na tyle cieszyć i małych i dużych, że postanowiliśmy nadać im regularną formę. Oprócz imprez z okazji takich jak Święta, Dzień Babci, Dziadka, Mamy czy Taty organizujemy regularne warsztaty z rodzicami. Są to popołudnia, w które Maluszkowicze i ich rodziny wspólnie wykonują specjalnie przygotowane zadania.

Rodzice coraz bardziej dbają o wszechstronny rozwój swoich Dzieci zapewniając im zajęcia dodatkowe. Nam zależy, żeby nie musieli martwić się o poszukiwania różnych miejsc i dojazdy. Dlatego u nas w przedszkolu, w ciągu dnia organizujemy różnorodne zajęcia dla wszystkich Przedszkolaków. Ponadto chętni mogą skorzystać z zajęć dodatkowych.

Na zakończenie

Sukcesy naszych Przedszkolaków niezmiernie nas cieszą. Równie wielką radością napawa nas obserwowanie osiągnięć absolwentów na kolejnym etapie edukacji. W tym roku kolejny już rocznik Maluszkowiczów skończył 8 klasę szkoły podstawowej.

Wierzymy, że wprowadzone 14 lat temu stabilne zasady, takie jak:
 • stawianie dobra Dziecka na pierwszym miejscu,
 • nacisk na jakość a nie ilość: praca w grupach max. 15 osobowych, na które przypada 2 opiekunów,
 • trzon kadry stanowią doświadczeni nauczyciele,
przyniosą kolejnym rocznikom Przedszkolaków tyle samo korzyści co poprzednim.

Na koniec warto nadmienić, że od samego początku jesteśmy przedszkolem dla całych rodzin. Oprócz organizowania wspólnych wydarzeń, co najważniejsze uczęszczają do nas rodzeństwa. Dość powiedzieć, że dziś do Maluszkowa chodzą młodsi bracia/siostry absolwentów z pierwszych roczników.


 
Maluszkowo Przedszkole Niepubliczne ul. Złota 47 80-297 Banino tel.: 58 681 08 55
Używamy ciasteczek, tak jak wszyscy.